Rapenburg 65, 2311 GJ Leiden

Phone +31 (0) 71 - 751.01.30

Fax

Rapenburg 65, 2311 GJ Leiden

Phone +31 (0) 71 - 751.01.30

Fax

 

Executive LLM in Internationaal & EU Belastingrecht (NL)


Deze postdoctorale opleiding beweegt zich op een hoog kennis- en toepassingsniveau. Het doel van het programma is het bijbrengen van diepgaand inzicht in de fiscale problematiek bij cross-border activiteiten en in benaderingen en oplossingen daarvan. Het programma is gefocused op de Nederlandse situatie, die zowel vanuit theoretisch perspectief als vanuit de praktijk wordt geanalyseerd.

Het tweejarige deeltijdprogramma, dat desgewenst ook over meer dan twee jaren gespreid kan worden,  is bedoeld voor fiscaal juristen en fiscaal economen met een voltooide academische opleiding en ten minste drie jaar relevante werkervaring.  Het onderwijs is kleinschalig; de jaargroepen omvatten niet meer dan ongeveer 15 deelnemers. 

Het opleidingsprogramma omvat de volgende modulen:  

• Interpretatie en toepassing van belastingverdragen I

 Interpretatie en toepassing van belastingverdragen II

 Transfer pricing 

 Vaste inrichting (incl. winsttoerekening)

• Arbeid (dienstbetrekking, pensioen, beroepssporters en artiesten)

• Methoden ter voorkoming van dubbele belasting

• Actualiteiten BEPS, OESO en EU

• Grensoverschrijdende bijzondere rechtsvormen: partnerships, (hybride) samenwerkingsvormen, enz.

• EU-recht (algemeen, Europese Vennootschap, fundamentele vrijheden algemeen, fundamentele vrijheden fiscaal) (dubbele module)

• Internationale aspecten van aanmerkelijk belang

• Nederlands verdragsbeleid, en casus-module (integrerende vraagstukken met toepassing van de stof uit de voorgaande modulen)

Elke module beslaat een periode van zes weken waarin twee onderwijsbijeenkomsten gevolgd worden door een schriftelijke toets.  Deelnemers kunnen zich inschrijven voor het gehele tweejarige programma, maar het is ook mogelijk losse modulen te volgen. 


Wetenschappelijke leiding

Prof. mr. T. Bender, Universiteit Leiden
Prof. mr. C. van Raad, Universiteit Leiden

main sponsor Loyens & Loeff

Copyright © 2019 ITC Leiden - All rights reserved | general conditions | privacy policy | disclaimer

last update: 22 September 2020

Realisatie: DDA Automation Services