Rapenburg 65, 2311 GJ Leiden

Phone +31 (0) 71 - 751.01.30

Fax

Rapenburg 65, 2311 GJ Leiden

Phone +31 (0) 71 - 751.01.30

Fax


Collegegeld

Het collegegeld voor de volledige, tweejarige cursus bedraagt € 15.000 (excl. btw). Deelname aan een afzonderlijke module kost € 1.725 (excl. btw).

Bij deelname aan het volledige programma zal het collegegeld in twee jaarlijkse termijnen van € 7.500 worden gefactureerd. Wanneer een deelnemer de opleiding in de loop van het eerste jaar staakt, zal geen collegegeld voor het tweede jaar in rekening worden gebracht; er zal evenwel geen restitutie van collegegeld plaatsvinden voor niet gevolgde modules. Wanneer een deelnemer de opleiding in de loop van het tweede jaar staakt, zal evenmin restitutie van collegegeld voor niet gevolgde modules plaatsvinden.

main sponsor Loyens & Loeff