Rapenburg 65, 2311 GJ Leiden

Phone +31 (0) 71 - 751.01.30

Fax +31 (0) 71 - 751.01.31

Rapenburg 65, 2311 GJ Leiden

Phone +31 (0) 71 - 751.01.30

Fax +31 (0) 71 - 751.01.31


Programma

Het programma omvat de volgende elf thema-modulen en een casus-module (docenten onder enig voorbehoud):

1. Interpretatie en toepassing van belastingverdragen I.
    Docenten: prof. mr. T. Bender, prof. mr. F.A. Engelen, prof. mr. C. van Raad

2. Interpretatie en toepassing van belastingverdragen I.
    Docenten: prof. mr. T. Bender, dr. M. van Dun, prof. mr. F.A. Engelen, prof. mr. C. van Raad

3. Transfer pricing
    Docenten:drs. H.A. Vollebregt, mr. A.J. Hamelink

4. Vaste inrichting (incl. winsttoerekening)
    Docenten: mr. drs. H. Pijl, prof. dr. I.J.J. Burgers

5. Arbeid (dienstbetrekking, pensioen, beroepssporters en artiesten)
    Docenten: mr. J.A. Gielink, dr. R.W.G. Rouwers

6.  Methoden ter voorkoming van dubbele belasting.
     Docenten: prof. mr. T. Bender, mr. dr. J. Vleggeert

7.  Actualiteiten BEPS - OESO en EU
     Docenten: prof. dr. A.C.G.A.C. de Graaf, mr. M.F. de Wilde

8.  Grensoverschrijdende bijzondere rechtsvormen: partnerships, (hybride) samenwerkingsvormen, enz.
     Docenten: mr. drs. M. Beudeker, mr. drs. J. Vleggeert

9/10.  EU-recht (algemeen, Europese vennootschap, fundamentele vrijheden algemeen).
      Docenten: prof. mr. F.A. Engelen, prof. dr. J. Wouters
      EU-recht (fundamentele vrijheden fiscaal).
      Docenten: mr. dr. D.S. Smit, drs. B.J. Kiekebeld

11. Internationale aspecten van aanmerkelijk belang en terbeschikkingstelling.
      Docenten: prof. dr. E.J.W. Heithuis, prof. dr. S.A. Stevens

12. Nederlands Verdragsbeleid en Casus-module: integrerende vraagstukken waarin     toepassing van de stof uit de voorgaande modulen
      Docenten: prof. mr. T. Bender, mr. it. A. Roelofsen, mr. W.H.A. Specken

main sponsor Loyens & Loeff

Copyright © 2016 ITC Leiden - All rights reserved | general conditions | privacy statement

last update: 14 February 2017

Realisatie: DDA Automation Services