Rapenburg 65, 2311 GJ Leiden

Phone +31 (0) 71 - 751.01.30

Fax +31 (0) 71 - 751.01.31

Rapenburg 65, 2311 GJ Leiden

Phone +31 (0) 71 - 751.01.30

Fax +31 (0) 71 - 751.01.31


Kwaliteit

Gezien het relatief beperkte aantal onderwijs-uren wordt met hoogwaardige readers gewerkt (zie onder 'Reader') die strenge eisen stellen aan de zelfwerkzaamheid van de deelnemers. Dit bewerkstelligt een hoog startniveau bij elk van de onderwijsbijeenkomsten.

Ook aan de kwaliteit van het docentencorps zijn hoge eisen gesteld. Nagenoeg alle modulen worden gedoceerd door de meest gezaghebbende personen op het desbetreffende gebied. Verder spelen bij de keuze van docenten wetenschappelijke en praktijkervaring beide een grote rol, evenals het vermogen tot inspirerend doceren. Door onderwijsevaluaties na afloop van iedere module wordt de kwaliteit van het onderwijs bewaakt.

main sponsor Loyens & Loeff

Copyright © 2016 ITC Leiden - All rights reserved | general conditions | privacy statement

last update: 14 February 2017

Realisatie: DDA Automation Services